Hisseler Nedir?

Hisseler, hisse senedi birimleridir. Borsaya yatırım açısından; yatırım aracı olarak öncelik hisse senetlerine verilmektedir.

Emtia nedir?

Emtia ekonomide ticari faaliyetlerin konusu olan maden, tarım ürünleri veya enerji kaynakları, hayvancılık ürünleri vb. malların bütününe verilen isimdir.

Endeksler Nedir?

Hisse Endeksi, belirli bir hisse senedi veya hisse grubunun piyasa değerindeki değişikliklerin istatistiksel bir göstergesidir. Bazen Hisse Senedi Endeksi olarak adlandırılabilir.

Değerli Metaller Nelerdir?

Yüksek ekonomik değere sahip nadir metalik kimyasal elementlere değerli metaller denir. Kimyasal olarak değerli metaller diğer elementlere göre daha az reaktiviteye sahiptir, parlaklık ve erime noktaları daha yüksektir.

G20 Nedir?

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile benzer şekilde, 20 Grubu (G20) uluslararası bir finans otoritesidir. Bununla birlikte, üye ülkelere borç vermek veya finansal yardım sağlamak yerine, G20, günün önde gelen küresel ekonomik zorluklarını ele almakla görevli bir konsorsiyumdur. G20, dünyanın ekonomik süper güçlerinden, finans liderlerinden ve gelişmekte olan ülkelerden oluşur. Bir bütün olarak, G20 üyeleri her kıtayı (Antarktika hariç), dünya nüfusunun üçte ikisini ve küresel ekonomik çıktının% 85'ini temsil ediyor. G20 resmi olarak 19 üye ülke, Avrupa Birliği (AB) ve daimi konuk ülke İspanya'dan oluşmaktadır.

OPEC nedir?

OPEC, dünyadaki en büyük petrol üreten ülkelerden bazılarının karteli olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün kısaltmasıdır. OPEC, ilk yıllarında dünya petrol fiyatını büyük ölçüde dikte edebildi ve bu da onu önemli bir politik ve ekonomik oyuncu haline getirdi.

Faiz Oranı Nedir?

Faiz oranı, borç alanların varlıklarını ödünç verenler için ödediği anapara kredisinin yüzdesidir. Faiz oranı, temelde nakit, mal veya otomobil gibi varlıkları kiralama maliyetidir. Borçluyla ilişkili riske bağlı olarak, faiz oranı düşük veya yüksek olabilir. Faiz oranları genellikle enflasyon ve işsizlik gibi ekonomik faaliyetleri kontrol etmek için kullanılır. Merkez bankaları yatırım ve tüketim istendiğinde faiz oranını düşürür, ekonomik balonlardan kaçınmak için yükseltir. Forex piyasasında, bazı yatırımcılar düşük faiz oranlı para birimleri satmayı ve yüksek faiz oranlı para birimleri satın almayı içeren bir strateji kullanır.

Faiz Oranı Nedir?

Faiz oranı, borç alanların varlıklarını ödünç verenler için ödediği anapara kredisinin yüzdesidir. Faiz oranı, temelde nakit, mal veya otomobil gibi varlıkları kiralama maliyetidir. Borçluyla ilişkili riske bağlı olarak, faiz oranı düşük veya yüksek olabilir. Faiz oranları genellikle enflasyon ve işsizlik gibi ekonomik faaliyetleri kontrol etmek için kullanılır. Merkez bankaları yatırım ve tüketim istendiğinde faiz oranını düşürür, ekonomik balonlardan kaçınmak için yükseltir. Forex piyasasında, bazı yatırımcılar düşük faiz oranlı para birimleri satmayı ve yüksek faiz oranlı para birimleri satın almayı içeren bir strateji kullanır.

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Uluslararası Para Fonu (IMF), Büyük Buhran sonrası dönemde kurulduğundan bu yana küresel finans alanında önemli bir figür olmuştur. Küresel para birimini ve ekonomik istikrarı teşvik etmek amacıyla, dünya çapında finansal yönetişimi etkiler.

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Uluslararası Para Fonu (IMF), Büyük Buhran sonrası dönemde kurulduğundan bu yana küresel finans alanında önemli bir figür olmuştur. Küresel para birimini ve ekonomik istikrarı teşvik etmek amacıyla, dünya çapında finansal yönetişimi etkiler.

Scalping Nedir?

Dünyanın finansal piyasalarında, kârlılık sağlamak amacıyla kullanılan çok sayıda farklı stil ve ticaret metodolojisi vardır. Hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılan en önemli ticaret biçimlerinden biri "scalping" olarak bilinir. Scalping, yatırımcının pazarda mevcut olduklarında hızlı bir şekilde küçük kârlar almayı seçtiği bir ticaret yönetimi stratejisidir. Çoğunlukla "bir buhar silindiri önünde kuruş toplamak" olarak anılan scalping, aşırı kısa vadede fiyattaki dalgalanmaları belirlemeye odaklanır. Esasen, bu ticaret felsefesi, tekrar tekrar küçük kârlar almanın riski sınırladığı ve yatırımcı için bir avantaj yarattığı fikrine dayanmaktadır.

Ticarette Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, bir işlemin olumsuz tarafını önceden belirleme, analiz etme ve en aza indirmek için adımlar atma uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Kendisinin veya başkalarının finansal refahı ile ilgili kararların hazırlanmasında yer alan herhangi bir kuruluş, düzenli olarak risk yönetimi ilkelerini kullanır. Bu varlıklara birkaç örnek, şirketler, bankacılık kurumları, hükümetler ve bireysel perakende tüccarlardır.

Momentum Ticareti Nedir?

Momentum ticareti, yatırımcıların son fiyat trendlerinin gücüne göre alıp sattıkları bir tekniktir. Fiyat momentumu, kütlenin hız ile çarpımının bir nesnenin kendi yolunda devam etme olasılığını belirlediği fizikteki momentuma benzer. Finansal piyasalarda ise ivme, işlem hacmi ve fiyat değişim oranı gibi diğer faktörler tarafından belirlenir. Momentum tüccarları, belirli bir yönde güçlü bir şekilde hareket eden bir varlık fiyatının, trend güç kaybedene kadar bu yönde hareket etmeye devam edeceğine bahse girer.

Likidite Nedir?

Likidite, bir varlığın veya menkul kıymetin ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde nakite dönüştürülebileceğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Gayrimenkul varlıklarından kurumsal hisse senetlerine kadar, likidite dereceleri geniş bir faktör yelpazesine göre önemli ölçüde farklılık gösterir. Kamu çıkarı, arz / talep seviyeleri ve makroekonomik döngü, bir varlığın nispi likiditesini belirleyen daha kapsamlı birkaç konudur.

Rezerv Para Birimi Nedir?

Rezerv para birimi, mallar ve hizmetler için ülkeler arasında bir ödeme yöntemi olarak dünya çapında yaygın olarak kabul edilen bir para birimidir. Rezerv para birimleri ayrıca hükümetler ve merkez bankaları tarafından döviz rezervi olarak ve uluslararası borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yaygın olarak tutulur.